O nas

...

Misja, wizja i wartości

Słuchamy i rozumiemy naszych Klientów po to, by móc zaspokajać ich potrzeby i specyfikę działalności. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać im profesjonalne rozwiązania skutecznie pomagające w osiągnięciu bezpieczeństwa prawnego i realnych oszczędności ekonomicznych w zgodzie z najwyższymi standardami.

Nasza wizja:

Być dynamiczną, nowoczesną i sprawnie zarządzaną firmą prawniczą, której rozwój wynika z dogłębnego zrozumienia potrzeb Klienta, pozytywnej motywacji oraz rozwoju kompetencji jej pracowników, a także realizacji przyjętych zasad i wartości oraz kształtowaniu opartej na nich kultury organizacyjnej.

Nasze wartości:

Profesjonalizm i ciągłe doskonalenie

Profesjonalizm to wiedza prawnicza na najwyższym poziomie, wiedza o specyfice potrzeb naszych Klientów i właściwości otoczenia, w którym działają. Profesjonalizm to sprawność, rzetelność, lojalność, odpowiedzialność i doskonała komunikacja z Klientami i wewnątrz naszej firmy. Profesjonalizm to także nacisk położony na etos pracy, który jest dla nas bezcenną wartością.

Stajemy się bardziej profesjonalni poprzez kulturę samodoskonalenia, doskonalenia naszych współpracowników, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Przeszkody traktujemy jako wyzwania rozwojowe.

Szacunek i zaufanie

Wierzymy, że sukces osiąga się budując trwałe relacje, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dlatego pracujemy usilnie by każdego dnia zasłużyć na szacunek i zaufanie Klientów i  współpracowników, traktując ich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Taka codzienna postawa, przejawiająca się przede wszystkim w dotrzymywaniu zobowiązań, jest naszym hasłem przewodnim.

Praca zespołowa i zaangażowanie w rozwój firmy

Jesteśmy jedną firmą, w której podział pracy pozwala harmonijnie łączyć specjalizacje i umiejętności członków zespołu, by tworzyć jak najwyższą wartość dodaną. Praca zespołowa to nasza codzienność.  Kładziemy duży nacisk na doskonalenie komunikacji wewnętrznej, cenimy lojalność, identyfikację z grupą i zaangażowanie w sprawy Kancelarii. Budujemy wizerunek jednej, spójnej firmy i, bez względu na miejsce w organizacji, staramy się tworzyć i realizować pomysły przyczyniające się do jej harmonijnego rozwoju.
Ogółem wizyt: 7777 - Dzisiaj wizyt: 2
ul. CZERNIAKOWSKA 145/1/B 21; 00-453 Warszawa; Telefon: 725 325 905