Kupujemy firmę

...

Kupno zadłużonych firm i spółek z oo

PATROS - sprzedajemy i kupujemy spółki

Kupno zadłużonych firm i spółek z oo - sala konferencyjna
Kupno zadłużonych firm i spółek z oo

Kupię, Przejmę Zadłużoną Firmę, Spółkę z oo i Sprzedam Spółkę z oo z Koncesją

Zajmujemy się także:

PATROS - sprzedajemy i kupujemy spółki

Specjalizujemy się w kupnie zadłużonych firm i spółek z oo. Sprzedaż spółki z o.o, w tym i zadłużonej, to przeniesienie praw do niej na inną osobę, podmiot prawny. W roli kupującego występuje nasza firma. możemy też znaleźć nabywcę na udziały w sprzedawanej (zadłużonej) spółce.

Procedura kupna spółki

Przystępując do negocjacji z naszą firmą najlepiej zacząć od sprawozdania finansowego. Po jego ocenie przez naszych ekspertów i weryfikacji dokumentów spółki, zaproponujemy Ci  cenę za udziały w spółce. Jeżeli ją zaakceptujesz, my zajmiemy się resztą – przygotujemy niezbędne dokumenty, protokoły i inne formularze  w tym te, zaproponowane przez sprzedającego.

Przeniesienie udziałów zadłużonej spółki

Procedura przeniesienia praw odbywa się przy udziale notariusza, sporządzany jest akt notarialny lub poświadczenie umowy zbycia udziałów. My kupujemy spółkę (zadłużoną spółkę)  i przejmujemy tym samym na siebie ciężar jej prowadzenia, klient pozbywa się spółki a przez to swojego problemu – ciężaru finansowego i psychicznego. Istnieje też szansa na odzyskanie choć części zainwestowanych pieniędzy – głównie zależy to od struktury i wielkości długów obciążających sprzedawaną firmę.

Przejęcie 100% udziałów spółki

Gdy już  przejmiemy 100% udziałów w zadłużonej spółce  przystępujemy do odwołania członków Zarządu i powołania w ich miejsce nowego składu. Udzielamy absolutorium zarządowi na czas wykonywania przez niego czynności. Jeżeli klient ma takie życzenie, to możemy również zmienić nazwę oraz siedzibę zadłużonej spółki.

Następnie jeżeli jest taka konieczność uzupełniamy PKD i podwyższamy kapitał zakładowy spółki.

W zasadzie ostatnim etapem jest przejęcie protokołem pełnej dokumentacji zadłużonej spółki. Później zostaje już tylko przygotowanie niezbędnych dokumentów do:

  • Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ogółem wizyt: 37677 - Dzisiaj wizyt: 25
ul. CZERNIAKOWSKA 145/1/B 21; 00-453 Warszawa; Telefon: 725 325 905