Firmy bez operacji gospodarczych

...

Kupujemy również chętnie firmy nie prowadzące czynności gospodarczych.  Często się tak zdarza, że spółka powołana do wykonania jakieś operacji gospodarczej  po jej zakończeniu  nie ma pomysłu na dalsze funkcjonowanie. Trwanie w takiej sytuacji jest nieopłacalne dla udziałowców, gdyż spółka przejada kapitał założycielski. Utrzymanie pustej spółki sporo kosztuje i wymaga ciągłego udziału w czynnościach podatkowych i sprawozdawczych. Przejmiemy na siebie te obowiązki, które dla nas są codzienna rutyną i po przygotowaniu znajdziemy dla niej nowego właściciela.

Procedura przeniesienia praw odbywa się przy udziale notariusza, sporządzany jest akt notarialny lub poświadczenie umowy zbycia udziałów. My kupujemy spółkę  i przejmujemy tym samym na siebie ciężar jej prowadzenia, klient pozbywa się spółki a przez to też problemu.

Gdy już  przejmiemy 100% udziałów w spółce  przystępujemy do odwołania członków Zarządu i powołania w ich miejsce nowego składu. Udzielamy absolutorium zarządowi na czas wykonywania przez niego czynności. Jeżeli klient ma takie życzenie, to możemy również zmienić nazwę oraz siedzibę spółki. Następnie jeżeli jest taka konieczność uzupełniamy PKD i podwyższamy kapitał zakładowy spółki.
W zasadzie ostatnim etapem jest przejęcie protokołem pełnej dokumentacji spółki. Później zostaje już tylko przygotowanie niezbędnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ogółem wizyt: 7812 - Dzisiaj wizyt: 1
ul. CZERNIAKOWSKA 145/1/B 21; 00-453 Warszawa; Telefon: 725 325 905