Jak przebiega proces skupu spółki?

...

Póki nasz biznes przynosi satysfakcjonujące dochody, wszystko jest w porządku. Co jednak w chwili, kiedy niegdyś prężnie działająca spółka zaczyna wyraźnie, z kwartału na kwartał zmniejszać swoje obroty, aż w końcu staje przed wizją nieuchronnego bankructwa? Bardzo często chwilowe kłopoty zamieniają się w trwające coraz dłużej problemy, które w konsekwencji osłabiają funkcjonowanie całego układu biznesowego, jaki sobie założyliśmy.

 

Jeżeli doszliśmy do momentu, gdzie konieczne będzie zlikwidowanie naszej spółki i zakończenie działalności, stajemy przed naprawdę sporym wyzwaniem, jakim będzie spieniężenie zasobów firmy, tak aby w możliwie jak największym stopniu zminimalizować straty. Zarówno spółki, które już ogłosiły upadłość, jak i te, które mówiąc wprost, ciągną już ostatkiem sił, znajdują się jednak w centrum zainteresowania innych firm, które specjalizują się w zakupie takich właśnie przedsiębiorstw. Tego typu firmy mogą pomóc właścicielom spółek z historią podnieść się na równe nogi i odzyskać płynność finansową poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa.

Jak to wygląda od kuchni? Na ile jest to rozwiązanie korzystne dla kupującego, a na ile dla sprzedających spółkę właścicieli? Czy taka sprzedaż w ogóle się opłaca dla obu zainteresowanych tym tematem stron?

Co kieruje sprzedającym oraz firmą skupującą daną spółkę?

To, że przedsiębiorstwo upada lub jest likwidowane, nie oznacza, że nie może być jeszcze w żaden sposób dochodowe. Firmy, które specjalizują się w działaniach, takich jak skup zadłużonych spółek często po analizie danego przypadku mają już mniej lub bardziej szczegółowe plany dotyczące tego:

  • jak poprowadzić dalszą strategię spółki
  • jak odrestaurować jej zasoby
  • do czego kupiona spółka powinna dążyć w przyszłości
  • w jaki sposób zmaksymalizować zyski związane z prowadzeniem działalności poprawić wydajność oraz konwersję

Decyzja właściciela o sprzedaży firmy może być natomiast motywowana czynnikami, takimi jak chociażby:

  • słabe wyniki finansowe
  • konflikt wewnątrz zarządu
  • inne plany inwestycyjne i biznesowe

Jak widać, obie strony zawsze mają jakieś motywacje, których wzajemne zaspokojenie okazuje się kluczem przy działaniach takich jak skup firm zadłużonych, lub takich, które nie radzą sobie najlepiej na rynku. Warto podkreślić, że cała sprzedaż odbywa się zawsze w majestacie prawa i jest to działanie w stu procentach legalne i zgodne z etykietą biznesu.

Jak działają firmy, które specjalizują się w czymś takim jak skup spółek z długami?

Podmioty które interesuje skup firm z długami, bądź przedsiębiorstw z przeszłością, działają w pełni profesjonalnie i zazwyczaj same zgłaszają się do właścicieli zagrożonych biznesów, proponując ich zakup. Istnieje kilka modeli biznesowych, którymi szczególnie interesują się takie firmy. Pierwszym z nich jest spółka czysta. Mowa tu o idealnej sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie posiada żadnych wierzycieli, którzy mogliby upomnieć się o zwrot należności.

To sytuacja idealna dla obu stron, ponieważ zazwyczaj wiąże się z największym dochodem dla sprzedającego, jednak nie zawsze bywa tak różowo. Kolejnym rodzajem spółek, jakie biorą sobie za cel firmy, które interesuje skup spółek z historią to spółki zadłużone oraz te upadające. W przypadku przedsiębiorstw posiadających długi mamy zazwyczaj z sytuacją, gdy z powodu zaległości finansowych spółka jest na krawędzi bankructwa i co za tym idzie — również ogłoszenia upadłości. W drugim przypadku, gdy upadłość zostanie już ogłoszona, najczęściej przejmowany jest cały zarząd i udziały. Następuje to w momencie, gdy spółka jest albo w stanie upadłości, albo procesu likwidacyjnego.

Specjalizujące się w takich sprawach firmy oferują również usługę polegająca na oddłużaniu przedsiębiorstw z historią. Mówiąc wprost, pomagają one uporać się z wierzycielami i zakończyć działalność w formie satysfakcjonującej wszystkie zainteresowane strony.

W jaki sposób przebiega i jakie korzyści przynosi skup firm z długami?

Przed transakcją spółka, która ma zostać zakupiona, jest oczywiście bardzo dokładnie weryfikowana przez specjalistów ze strony kupującego. Podczas głębokiej analizy oceniają oni jej stan oraz dalsze rokowania względem niej. Istotny jest również stopień ryzyka, jakie bierze na siebie kupujący. Przed podpisaniem umowy konieczne jest również dostarczenia przez sprzedających zadłużoną spółkę właścicieli istotnych dokumentów, takich jak:

  • podsumowania wyników przedsiębiorstwa oraz jego bilansów
  • zaświadczeń z ZUS oraz Urzędu Skarbowego o tym, że sprzedawana spółka nie zalega z żadnymi opłatami
  • wszelkich dokumentów księgowych, takich jak podpisane umowy, faktury, czy wyciągi z konta

Dla sprzedającego jest to oczywiste pozbycie się problemu wiążące się jednocześnie z odzyskaniem płynności finansowej. Kupujący nabywa tym samym kolejne zasoby, którymi może gospodarować w ramach swojej działalności. Istotnym i wartym podkreślenia faktem jest też to, że jeżeli sprzedający zataił by jakiekolwiek informacje o zadłużeniu, to nawet po długim czasie od ich ujawnienia spoczywać na nim będzie obowiązek ich uregulowania.

Ogółem wizyt: 1301 - Dzisiaj wizyt: 1
ul. CZERNIAKOWSKA 145/1/B 21; 00-453 Warszawa; Telefon: 725 325 905