Firmy zadłużone

...

Gdy spółka traci płynność finansową, pojawiają się duże zobowiązania wobec dostawców, klientów, Urzędu Skarbowego czy ZUS-u, w skrócie – pojawiają się poważne problemy – jednym sensowym rozwiązaniem może być sprzedaż zadłużonej spółki z długami.

Skup zadłużonych spółek to nasza specjalność, dlatego jeżeli twoja firma wpadła w długi, my pomożemy ci z nich wyjść. Mamy w tym naprawdę bardzo duże doświadczenie, możesz nam zaufać.

Sprzedaż zadłużonej spółki z o.o to nic innego, jak przeniesienie praw do niej. W roli kupującego występujemy my lub znajdujemy nabywcę na udziały w sprzedawanej zadłużonej spółce.

Na początku najlepiej przeprowadzić sprawozdanie finansowe, które jest podstawą do negocjacji ceny za udziały spółki. Zajmujemy się przygotowaniem niezbędnych dokumentów, protokołów i innych formularzy zaproponowanych przez sprzedającego.

Procedura przeniesienia praw odbywa się przy udziale notariusza, sporządzany jest akt notarialny lub poświadczenie umowy zbycia udziałów. My kupujemy zadłużoną spółkę a klient pozbywa się spółki a przez to swojego problemu – ciężaru finansowego i psychicznego. Ma też szansę na odzyskanie części zainwestowanych pieniędzy – głównie zależy to od tego, jakiej wielkości długi miała zadłużona spółka.

Gdy 100% udziałów w zadłużonej spółce należy już do nas lub do nabywcy, którego znaleźliśmy następuje odwołanie członków Zarządu i powołanie w ich miejsce nowego składu. Udzielamy absolutorium zarządowi na czas wykonywania przez niego czynności. Jeżeli klient ma takie życzenie, to możemy również zmienić nazwę oraz siedzibę zadłużonej spółki. Następnie jeżeli jest taka konieczność uzupełniamy PKD i podwyższamy kapitał zakładowy spółki.
W zasadzie ostatnim etapem jest przejęcie protokołem pełnej dokumentacji zadłużonej spółki. Później zostaje już tylko przygotowanie niezbędnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kupię zadłużoną spółkę z o.o. 

jaki skup spółek nas interesuje?

 

  • kupię zadłużoną spółkę np. wobec klientów krajowych i zagranicznych, ZUS, US, banków
  • kupię gotowe spółki „czyste” czyli takie, które nie mają obrotów jak również zobowiązań
  • kupię zadłużoną spółkę w stanie upadłości
  • kupię zadłużoną spółkę w trakcie kontroli z ZUS , US , PIP itd.
  • kupię zadłużoną spółkę w likwidacji
  • kupię zadłużoną spółkę z „aktywnymi” leasingami
  • kupię zadłużoną spółkę z zagubioną dokumentacją
  • kupię zadłużoną spółkę z długami, które zagubiły majątek

Wiemy doskonale z jak dużym obciążeniem psychicznym muszą się zmagać udziałowcy zadłużonych spółek, które mają problemy finansowe. Zamiast narażać siebie i bliskich na konsekwencje lepiej raz na zawsze pozbyć się kłopotliwego problemu i sprzedać zadłużoną spółkę. Jeżeli spółka przynosi straty, to nie ma sensu brnąć w kolejne kredyty i generować większych długów. Trzeba w końcu przerwać to „błędne koło” i zaufać doświadczeniu naszej firmy, która kupi Państwa zadłużoną spółkę z o.o..

Skup zadłużonych spółek przeprowadzamy w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Nie jesteśmy związani emocjonalnie z dostawcami, czy pracownikami, dlatego naszymi decyzjami kieruje jedynie ekonomia i prawo. Posiadamy bogate doświadczenie w likwidacji spółek, zawieraniu układów z wierzycielami, czy oddłużaniu. Po spokój i rozwiązanie problemu z zadłużoną spółką zapraszamy do nas.

Ogółem wizyt: 4978 - Dzisiaj wizyt: 2
ul. CZERNIAKOWSKA 145/1/B 21; 00-453 Warszawa; Telefon: 725 325 905