Kupię koncesję OPC

...

Koncesja OPC – koncesja dotycząca obrotu paliwami ciekłymi

Możliwość prowadzenia handlu paliwami ciekłymi w Polsce opatrzona jest koniecznością
spełnienia wielu wymagań. Aktywność tę szczegółowo nadzoruje Państwo. Żeby móc
prowadzić obrót paliwami ciekłymi, potrzebna będzie koncesja OPC .

Kupię koncesję OPC

Uwarunkowania prawne

Możliwość prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi uwarunkowana jest uzyskaniem prawnego
zezwolenia. Koncesję OPC wystawia Urząd Regulacji Energetyki. Ma ona charakter decyzji.
Koncesja zezwala na prowadzenie handlu paliwami ciekłymi jedynie z podmiotami, które
posiadają takie samo zezwolenie. Decyzja dopuszcza możliwość prowadzenia działalności
hurtowej i detalicznej. W przypadku zamiaru handlu zagranicznego, należy uzyskać
dodatkową koncesję.

W jaki sposób uzyskać koncesję?

Żeby uzyskać koncesję OPC należy złożyć wniosek do właściwego terytorialnie Urzędu
Regulacji Energetyki. Pozwolenie należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Podmiot
starający się o koncesję zobowiązany jest do udowodnienia faktu dysponowania środkami
finansowymi, które zagwarantują prawidłowe wykonywanie usługi. Należy również
zobowiązać się do zatrudnienia jedynie wykwalifikowanych pracowników do obsługi sieci i
instalacji. Podmiot nie może zalegać z podatkami.

Czego dotyczy koncesja OPC?

Uzyskanie koncesji OPC umożliwia handel kilkoma rodzajami paliw. Należą do nich:

  • gaz płynny,
  • benzyny pirolityczne, lotnicze i silnikowe,
  • półprodukty rafineryjne,
  • benzyny i nafty do silników odrzutowych,
  • oleje napędowe,
  • lekkie i ciężkie oleje opałowe,
  • ciekłe biopaliwa.

W naszej ofercie znajdą Państwo także działania z zakresu: sprzedaży firm oraz kupna zadłużony spółek.

 

 

 

Total Page Visits: 3679 - Today Page Visits: 1
ul. CZERNIAKOWSKA 145/1/B 21; 00-453 Warszawa; Telefon: 725 325 905